آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فا

فرهنگ قرآنی

دبستان پسرانه سما

مطالعه موفق با تمرکز

سیدمجتبی حورایی

راهنمایی مطالعه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ فارسی معین

محمد معین

فرهنگ لغت

دبستان پسرانه سما

رابطه ی مادر و پسر

ملیسا هریسون

راه های تربیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرنده آبی

موریس مترلینگ

نمایشنامه

دبستان پسرانه سما

چگونه با کودکم رفتار کنم

دکتر گاربر

کودکان- روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعلی

راه کسب مهارت زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

مثبت نگری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ

داستان

دبستان پسرانه سما

راهنمای آشنایی مادران و پدران با ارزشیابی و توصیفی

بهمن قره داغی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

1000نکته مهم و کلیدی در تربیت فرزندان

پگی وانس

کودکان-سرپرستی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا صباغ زاده

1385/12/29

دبستان پسرانه سما

آرسام سعيدي

1389/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا رضائي

1383/12/26

هنرستان پسرانه سما

علي اصغر كارگر خوزتاني

1380/12/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد تقي پورورنوسفادراني

1387/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

باربد شرفي

1381/12/29

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل لاوي

1384/12/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين احمدي

1381/12/24